Multidisciplinaire teams

Een voorbeeld van een multidisciplinair team vanuit The Solution Society:

 • Facilitator: zorgt ervoor dat een vraagstuk vanuit verschillende kanten belicht wordt
 • Storyteller: is verantwoordelijk voor visueel en prikkelend vertellen van de oplossingsrichtingen, waardoor deze efficiënt verspreid kunnen worden
 • Inhoudelijk expert: heeft kennis van de inhoud van het vraagstuk of de sector
 • Business developer: heeft ervaring met een breed scala aan mogelijke verdienmodellen om toe te passen bij de oplossingsrichtingen
 • Creatief: daagt ons uit buiten de kaders te denken
 • Digital expert: draagt bij aan het positioneren van de oplossingsrichtingen in het virtuele spectrum

Een voorbeeld van het multidisciplinaire team uit uw organisatie:

 • De “eigenaar” van de vraag
 • Iemand die creatief is, bijvoorbeeld van de afdeling Research & Development
 • Iemand die vanuit zijn of haar professie vaak nee zegt, in onze ervaring zijn dat vaak mensen van een financiële administratie, de juridische afdeling of een controler.
 • Een business developer
 • Iemand van de afdeling communicatie
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.