Samenwerken over gebruikelijke disciplines heen, elkaar versterken en zo waarde creëren, daar draait het om binnen The Solution Society.

We bieden toegang tot een expertnetwerk vol innovatieve denk- en doe-kracht met een uniek scala aan expertises -van architect tot business developer, van kunstenaar tot digital expert. Per vraagstuk wordt op zorgvuldige wijze een team samengesteld. Altijd ten minste bestaande uit een creatief, business developer, inhoudelijk expert, storyteller en digital expert. Samen komen we zo versneld tot uitvoerbare oplossingsrichtingen voor bedrijfsspecifieke uitdagingen.

Onze overtuiging

De wereld bevindt zich in een dynamische periode, waarbij technologie een forse impact heeft op de exponentiële snelheid van veranderingen. De huidige structuren en bijbehorende management- en business modellen van organisaties voldoen vaak niet meer. Dit maakt anders kijken, denken en samenwerken  over geografische- en sectorgrenzen heen geen optie maar een noodzaak.

De 7 gouden regels

1. Samenwerken

Samenwerken is voor ons de belangrijkste kracht. Juist door samen te werken komen we snel tot bijzondere resultaten. We werken samen aan het formuleren van de vraagstelling, het komen tot oplossingsrichtingen én, indien gewenst, aan de uitvoer van de oplossingsrichtingen.

2. Groeigericht

Wij werken altijd aan groeivraagstukken waarbij verandering centraal staat.
In een continu veranderende wereld staan organisaties voor grote uitdagingen. Wat de één crisis noemt, is voor de ander een kans. De veranderende economie komt aan alle kanten tot bloei. Samen zoeken we naar passende oplossingsrichtingen om organisaties te laten floreren.

3. Welkom in The Third Place

Iedereen uit ons team draagt bij aan het creëren van een third place. Als de First Place thuis is, en de Second Place de werkomgeving, creëren we met The Solution Society een Third Place. Deze Third Place vergemakkelijkt en bevordert creatieve interactie.

4. Systeemaanpak

Onze aanpak is geïnspireerd op systeemdenken en heeft zich internationaal al ruim bewezen. Systeemdenken is een uitkijkpunt vanwaar je het geheel bekijkt, geplaatst in een web van onderlinge relaties. Door zo oplossingsrichtingen te zoeken, sluit je ongewilde neveneffecten uit.

5. Eerlijkheid

Wij staan voor eerlijkheid. Dit doen wij door transparant te zijn in onze aanpak, communicatie en verdienmodel.

6. Happy

Wij vinden het belangrijk dat ons team plezier beleeft aan werken. Daarom nemen we alleen opdrachten aan waar wij in geloven. Dit verdiept de teamverbinding -ook met de klant- en vergroot de kans op een succesvol resultaat.

7th Space

Deze 6 gouden regels leiden tot de “7th Space”. De ruimte waar traditioneel gezien creatie plaatsvindt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.