Vraagstelling

De opdrachtgever heeft een specifieke vraag gericht op het toekomstbestendig maken van (onderdelen van) zijn organisatie binnen een snel veranderende omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van het business model, business concept of klantrelatie. In alle gevallen gericht op aanpassing en/of groei van de organisatie.

Intake

Met de opdrachtgever onderzoeken wij de vraag, we verbreden de scope en plaatsen deze in de context. De uitkomst van de intake leggen we vast in een document. Op deze manier zal het eenvoudig zijn voor interne en externe deelnemers om zich te verdiepen in het vraagstuk en te weten aan welke randvoorwaarden de oplossingsrichtingen moeten voldoen.

Selectie

Twee multidisciplinaire teams, één gezamenlijke vraag. Team 1 bestaat uit een aantal van uw collega’s vanuit verschillende afdelingen binnen de organisatie. Team 2 bestaat uit experts uit het netwerk van The Solution Society met kennis en talenten die kwaliteiten zijn voor uw vraag.

Solutions Shop

Een creatieve sessie met een multidisciplinair team van binnen en buiten de organisatie buigt zich over het vraagstuk. Door de aanpak en de gebruikte methode ontdekken we in één dag creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen. We komen tot minimaal 2 oplossingsrichtingen met de bijbehorende praktische suggesties en aanbevelingen. Dit doen wij bij voorkeur op een zogeheten Third Place, in plaats van bij u op de locatie. Deze onbekende locatie bevordert creatieve interactie.

START-Doc

De Storyteller levert het START-Doc op binnen twee weken na de Solutions Shop©. Hierin presenteren we de oplossingsrichtingen en bijbehorende praktische aanbevelingen op een creatieve manier. Tekst en visualisaties ondersteunen elkaar en dagen anderen binnen de organisatie uit om ook mee te denken over het vraagstuk. Het Start-Doc dient als basis voor de opdrachtgever om keuzes te maken voor een volgende fase.

Vervolg actie

Indien gewenst kunnen wij ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling en/of uitvoering van gekozen oplossingsrichtingen. We selecteren samen met u leden van The Solution Society die u kunnen ondersteunen. De opdrachtgever en teamleden spreken samen een prijs af en ieder lid van The Solution Society factureert rechtstreeks aan de opdrachtgever.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.