Persoonlijke ontwikkeling bij ambtenaren

“Het Freemium-model” door storyteller Christina Boldero.
Ieder overheidsorgaan heeft eigen budget voor opleidingen. Nu is de toegang tot kennis ongelijk en beperkt. Met de intreding van Massive Open Online Courses hoeft dat helemaal niet het geval te zijn.

We kregen de uitdaging om kennis voor beleidsambtenaren vrij toegankelijk maken. Hoe zouden wij een MOOC kunnen opzetten waarmee beleidsambtenambtenaren zichzelf kunnen ontwikkelen op basis van situaties die actueel zijn in het openbaar bestuur?

In twee Solutions Shop sessies zijn we gekomen tot een aantal modellen waarmee kennis gedeeld kan worden én hebben we een lijst met concrete onderwerpen en sprekers opgeleverd.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.